Menu
 
 
 

Szkolenia prowadzone przez naszą firmę mają formę kursów, seminariów ( w siedzibie naszej firmy, jak i u klienta – województwo dolnośląskie, śląskie, opolskie), mogą być również zorganizowane w formie wyjazdów integracyjnych, które pozwalają zdobyć praktyczną wiedzę w dziedzinie BHP i P.POŻ, jak również w niesieniu PIERWSZEJ POMOCY.

Wyjazdy weekendowe jak i pikniki integracyjne organizowane są z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych, scenek symulujących prawdziwy wypadek lub pożar. Na życzenie klienta wyjazdy integracyjne połączone są z OFF ROAD-em. Dysponujemy kilkunastoma samochodami marki LAND-ROVER przystosowanymi do przejazdu tras nie dostępnych dla przeciętnego samochodu – zobacz galerię

 

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  • dla pracowników administracyjno -biurowych
  • dla pracowników na stanowiskach kierowniczych
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Przygotowanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie
rejestru wypadków przy pracy
Opracowywanie ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP
Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy
Wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków
ochrony indywidualnej
Doradztwo w zakupie środków ochrony indywidualnej, sprzętu
gaśniczego, instrukcji bhp i p.poż (znaki ewakuacyjne,
instrukcje pożarowe itp. )
Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów
NOWOŚĆ !!!
wyjazdy integracyjne można połączyć ze szkoleniami bhp,
p.poż. oraz kursami pierwszej pomocy